MySql ile Substring Kullanımı


19 Ekim 2013 Hikmet Okumuş MySQL

Substring, bir string ifadenin belirli bir bölümünü almak için kullanılmaktadır. MySql içerisinde bulunan Substring metodları aşağıdaki gibidir.
SUBSTR(str FROM pos FOR len)
SUBSTR(str FROM pos)
SUBSTR(str,pos)
SUBSTR(str,pos,len)

SUBSTRING(str FROM pos FOR len)
SUBSTRING(str FROM pos)
SUBSTRING(str,pos)
SUBSTRING(str,pos,len)
Yukarıda toplam 8 farklı Substring metodu bulunmaktadır. 1. grupta bulunan 4 fonksiyon ile 2. grupta bulunan 4 fonksiyonu birbirinden ayıran isim farklılıklarıdır. 1. grupta bulunan 4 fonksiyonun 1. ve 4. fonksiyonu ile 2. ve 3. fonksiyonları aynı işlemleri yapmaktadır. Sadece parametre alış yöntemleri farklıdır.
İlk olarak SUBSTR(str,pos) fonksiyonunu inceleyelim. str parametresi bölünecek değeri, pos parametresi ise str' nin kaçıncı indexinden itibaren bölüneceği bilgisini almaktadır. Bu fonksiyonda bitiş indexi belirtilmemektedir.
SELECT SUBSTR('Merhaba Dünya', 2)
Sonuç olarak bize erhaba Dünya değerini döndürecektir. 2. olarak SELECT SUBSTR(str,pos,len) fonksiyonunu inceleyelim. 1. fonksiyondan farkı len parametresi ile uzunluk belirtilebilmektedir. Kullanımı aşağıdaki gibidir.
SELECT SUBSTR('Merhaba Dünya', 1, 3)
Sonuç olarak Mer çıktısını verecektir. Tüm metodların kullanımı aşağıdaki gibidir.
SELECT SUBSTR(str FROM pos FOR len)
SELECT SUBSTR('Merhaba Dünya' FROM 1 FOR 3)

SELECT SUBSTR(str FROM pos)
SELECT SUBSTR('Merhaba Dünya' FROM 2)

SELECT SUBSTR(str,pos)
SELECT SUBSTR('Merhaba Dünya', 2)

SELECT SUBSTR(str,pos,len)
SELECT SUBSTR('Merhaba Dünya', 1, 3)


SELECT SUBSTRING(str FROM pos FOR len)
SELECT SUBSTRING('Merhaba Dünya' FROM 1 FOR 3)

SELECT SUBSTRING(str FROM pos)
SELECT SUBSTRING('Merhaba Dünya' FROM 2)

SELECT SUBSTRING(str,pos)
SELECT SUBSTRING('Merhaba Dünya', 2)

SELECT SUBSTRING(str,pos,len)
SELECT SUBSTRING('Merhaba Dünya', 1, 3)

Başarılar dilerim.Yorum Ekle