Fluent NHibernate İle Insert Kullanımı - Yeni Kayıt Eklemek


20 Mart 2014 Hikmet Okumuş Fluent NHibernate

Merhaba arkadaşlar, bu makalede sizlere Fluent NHibernate ile insert işleminin nasıl yapıldığını anlatacağım. Daha önce anlatmış olduğum Fluent makalelerinde nasıl bağlantı kurulacağı ve Map classlarının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşmıştım. Bu makalede ise anlattığım diğer aşamaları geçerek direkt insert işleminden başlayacağım. Insert işlemindede Personel objesi üzerinden gideceğim.
Personel sınıfında bilgi girişi yapacağımız ad, soyad ve durum alanları bulunmaktadır. Öncelikle bilgi girişi yapacağımız ekranı tasarlayalım. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

www.hikmetokumus.com

Yukarıdaki formu kullanarak yeni personel oluşturmak için kaydet butonu altında aşağıdaki kodlar yer alacaktır.
    private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (var session = NHibernateHelper.OpenSession())
      {
        using (var tran = session.BeginTransaction())
        {
          Personel yeni = new Personel();
          yeni.Ad = txtAd.Text;
          yeni.Soyad = txtSoyad.Text;
          yeni.Durum = (PersonelDurum)cbDurum.SelectedIndex;

          session.Save(yeni);
          tran.Commit();
        }
      }
    }
Kısaca yukarıdaki kodu açıklayalım. Öncelikle bir session nesnesi oluşturuyoruz. Bu nesne ile kaydet işlemi yapılacaktır. Aynı zamanda Transaction başlatmak içinde session nesnesi kullanılacaktır. Sonrasında Transaction nesnesi oluşturuyoruz. Transaction işlemlerine daha sonra değinilecektir. Şu anda yüzeysel olarak geçiyorum. Sonrasında bir Personel nesnesi oluşturuyoruz ve alanları ekrandaki verilere göre setliyoruz. Önce session nesnesinin Save metodunda hangi objenin kayıt edileceğini belirtiyoruz. Son olarak Transaction nesnesinin commit metodu ile işlemi sonlandırıyoruz. Bu işlemlerin ardından Personeller tablosuna baktığımızda kaydın oluştuğu görülecektir.

www.hikmetokumus.com

Personeller tablosunda oluşan kayıt görüntüsü aşağıdaki gibidir.

www.hikmetokumus.com

Fluent NHibernate ile kayıt işlemleri bu şekilde yapılmaktadır. Tabi insert işlemi bu kadarı ile sınırlı değil. Konuya temel seviyeden başlangıç yapmak istedim. İlerleyen makalelerde daha detaylı ve farklı yönleri ile bilgiler aktarmaya çalışacağım.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle