DevExpress Skin Kullanımı - Tema Değiştirmek


12 Haziran 2014 Hikmet Okumuş DevExpress WinForms

Windows Form uygulamalarında klasik form görüntüsü aşağıdaki gibidir.

www.hikmetokumus.com

Programınıza görsellik katmak isterseniz DevExpress ile tema ayarlarınızı değiştirerek aşağıdaki gibi bir form görüntüsü oluşturabilirsiniz.

www.hikmetokumus.com

Tema ayarını değiştirmek için Program.cs içerisindeki Main metoduna aşağıdaki kodu eklememiz gerekmektedir.
DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins();
Buradaki en önemli nokta formların hangi sınıfı miras aldığıdır. Normalde formlar "Form" sınıfını miras alır. Bir formda yukarıdaki gibi görsel elde etmek istiyorsak formumuza aşağıdaki sınıfı miras vermeliyiz.
public partial class Form1 : XtraForm
XtraForm nesnesi "DevExpress.Utils" dll' i içerisinde bulunmaktadır. Yukarıda temayı aktif ettiğimizde default olan tema geçerli olacaktır. Dilerseniz tema ismini sizde setleyebilirsiniz.
    static void Main()
    {      
      DevExpress.LookAndFeel.UserLookAndFeel.Default.SkinName = "Office 2010 Blue";
      DevExpress.Skins.SkinManager.EnableFormSkins();
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new Form1());
    }

www.hikmetokumus.com

Tema koleksiyonuna aşağıdaki gibi ulaşabilirsiniz.
SkinContainerCollection skinCollection = SkinManager.Default.Skins;

Başarılar dilerim.Yorum Ekle