Fluent NHibernate İle Update Kullanımı - Kayıt Güncellemek


19 Temmuz 2014 Hikmet Okumuş Fluent NHibernate

Bir kaydı güncellemek için öncelikle o kaydı elde etmemiz gerekmektedir. Sonrasında elde edilen kayıt üzerinde değişiklik yapılır ve kayıt güncellenir. Database üzerinde bulunan Personel tablosunda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

www.hikmetokumus.com

PersonelId değeri 7 olan kaydı güncellemek için öncelikle kayda select çekelim.
    private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (var session = NHibernateHelper.OpenSession())
      {
        Personel personel = session.Get< Personel>(7);
      }
    }

www.hikmetokumus.com

Yukarıdaki gibi kaydı elde ettikten sonra personel objesi üzerinde ilgili değişiklikleri yapabiliriz.
    private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (var session = NHibernateHelper.OpenSession())
      {
        ITransaction tran = session.BeginTransaction();

        Personel personel = session.Get< Personel>(7);
        personel.Soyad = "Yılmazlar";
        session.Update(personel);
        tran.Commit();
      }
    }
Bu işlem sonrasında kayıt güncellenecektir.

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.Yorum Ekle