Linq İle Concat Metodu Kullanımı (Union All)


26 Temmuz 2014 Hikmet Okumuş Linq & Lambda

Daha önce anlattığım Linq İle Union Kullanımı konulu makalede iki farklı sonuç kümesini birleştirmeyi anlatmıştım. Bu işlem SQL' de Union işlemine denk gelmektedir. Bu makalede ise SQL' de Union All işlemine denk gelen Concat ifadesini anlatacağım.
Concat, iki farklı sonuç kümesini birleştirmek için kullanılmaktadır. Birleştirme iki sonuç kümesinde bulunan tüm elemanları kapsar.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] Kisiler1 = { "Ali", "Can", "Eser", "Tamer" };
      string[] Kisiler2 = { "Ahmet", "Hakan", "Ali", "Can", "Yıldız" };

      var Sonuc = Kisiler1.Concat(Kisiler2);
    }

www.hikmetokumus.com

Örnekte görüldüğü gibi aynı olan kayıtlarda listede yer almaktadır. Yukarıdaki ifadeyi dilerseniz aşağıdaki gibide yazabilirsiniz. Sonuç gene aynı olacaktır.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] Kisiler1 = { "Ali", "Can", "Eser", "Tamer" };
      string[] Kisiler2 = { "Ahmet", "Hakan", "Ali", "Can", "Yıldız" };

      var Sonuc = (from k1 in Kisiler1 select k1).Concat(from k2 in Kisiler2 select k2);
    }

Başarılar dilerim.Yorum Ekle